شرکت کیمیا گستر فخر ماهان

  • English (English)
کد: 7 تاریخ انتشار: 1396/2/7
جشنواره تولید مواد غذایی در تهران
مقدم شما مدیران محترم شرکت ها و کارخانه جات را به غرفه این شرکت (( کیمیا گستر فخر ماهان )) در نمایشگاه بین المللی آگروفود ، مواد غذایی از تاریخ 1396/03/02 لغایت 1396/03/04 گرامی میداریم . دیدار ما سالن 18 غرفه 18.3 نمایشگاه بین المللی تهران ( اتوبان چمران )

کد: 1 تاریخ انتشار: 1395/3/10
محصول جدید وارد شد
محصول جدید در بخش شیرین کننده ها وارد بازار شد.

کد: 2 تاریخ انتشار: 1395/3/10
خبر 02
خبر شماره دو

کد: 3 تاریخ انتشار: 1395/3/10
خبر 03
خبر شماره سه

  • آدرس تهران: تهرانپارس - فرجام شرقی - ایستگاه هنرستان ، کوچه مهدی ، پلاک 50
  • تلفن 0098-21-77727646
    0098-21-77861695
    فکس: 77871048-21-0098 
  • ایمیل info@kimiagostar.co
    m.alinia@kimiagostar.co